Algemene voorwaarden – Highfive!

Algemene voorwaarden

1.  ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van kracht sinds 1 oktober 2012 en zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor trainingen / opleidingen door HighFive na betaling, tenzij anders bepaald in een expliciete en schriftelijke overeenkomst met de klant.

1.2 Inschrijven voor een opleiding van welke opleiding dan ook impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, ook al zijn deze in strijd met de algemene of specifieke inkoopvoorwaarden. Deze zijn alleen bindend voor HighFive Academy als HighFive Academy hier expliciet en schriftelijk mee ingestemd heeft.

1.3 De verkoper behoudt het recht om de algemene verkoopvoorwaarden aan te passen zonder de klant, die niet gerechtigd zal worden tot compensatie, hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen. Bestaande verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de verkoop.

1.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van HighFive Academy en kunnen verkregen worden op aanvraag.

2. DEFINITIES

2.1 De term “klant” betekent: natuurlijke personen of rechtspersonen (ten behoeve van een natuurlijk persoon) die zich inschrijven voor een opleiding / opleiding.

2.2 De term “verschaffer” van “verkoper” van “HighFive Academy” betekent: de organisatie van een opleiding / opleiding, zij het als individuele vertegenwoordiger, of als het departement / eenheid van HighFive Academy dat de activiteit organiseert.

2.3 De term “training” refereert naar een aanbod van trainingsprogramma’s voor professionals. Deze activiteiten kunnen lezingen, workshops, seminars, opleidingen, enz. Bevatten. Een beschrijving van de trainingsprogramma’s vindt u op de website van HighFive Academy.

2.4 De termen “inschrijving” en “bestelling” hebben dezelfde betekenis.

3. DETAILS IVM DE AANBIEDER:

HighFive

Meyers Sourcing Services

Van Langenhovestraat, 121

9200 Dendermonde

Tel: +32 52 481434

BTW-nummer: 0 863 860 620

IBAN BE05 7370 1144 9275 – BIC KRED BE BB

HRD 75984

4. INSCHRIJVING

 4.1 Klanten kunnen inschrijven per e-mail, online of een inschrijvingsformulier (per post of e-mail). Het is niet mogelijk om via telefoon in te schrijven.

4.2 De klant kan inschrijven tot 14 kalenderdagen voor de start van de opleiding / opleiding. Daarna kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

4.3 Door in te schrijven accepteert de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5. ANNULATIE VAN INSCHRIJVING

5.1 Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk veranderd of geannuleerd worden (per brief, aangetekend schrijven van e-mail).
5.2 Als de klant HighFive Academy meer dan twee weken voor de start van de opleiding / opleiding informeert is het mogelijk om:

  • De inschrijving te annuleren (Een volledige terugbetaling van de betaalde bedrag zal worden uitgevoerd)
  • De inschrijving te verplaatsen naar een andere datum (Dit gebeurt kosteloos).
  • Een andere collega van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen (Dit gebeurt kosteloos).

5.3 Als de klant minder dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding / opleiding annuleert kan HighFive Academy een andere collega van hetzelfde bedrijf laten deelnemen (Dit gebeurt kosteloos). Een terugbetaling is niet mogelijk

6. CURSUSGELDEN EN BETALING

6.1 Cursusgelden voor trainingen / opleidingen worden vastgelegd door HighFive Academy en aangegeven op de website. Deze prijzen kunnen op elk moment aangepast worden zonder toelichting. If participants have already registered, they will be charged the amount that was valid at the time of registration.

6.2 De klant zal voorafgaand op de betaling een factuur ontvangen van HighFive Academy. Facturen moeten via de overboeking betaald worden op het rekeningnummer van HighFive Academy met daarin de referentie vermeld op de factuur: factuurdatum en -nummer.

6.3 Facturen uitgaande van HighFive Academy moeten binnen 30 dagen betaald worden, tenzij er andere betalingsvoorwaarden zijn aangegeven op de factuur. In geval van gebrek aan betaling na verstrijken van de betalingstermijn zal een rente van 10% per jaar worden aangerekend.

6.4 In het geval van wanbetaling zal HighFive Academy gerechtigd zijn een onmiddellijke betaling van de openstaande facturen te vragen, zelfs deze die nog niet verschuldigd zijn, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

6.5 Onvoorwaardelijke betaling van een deel van de gefactureerde bedrag resulteert in de aanvaarding van het factuur.

7. WIJZIGING OF ANNULATIE DOOR HIGHFIVE

 7.1 HighFive Academy is gewettigd om inschrijvingen van klanten te annuleren om bepaalde redenen of omwille van overmacht (inclusief onvoldoende inschrijvingen of onbeschikbaarheid van de docenten, zonder enige andere verantwoordelijkheid tot compensatie dan de volledige terugbetaling van elk betaald bedrag).

7.2 Als de leverancier het tijdstip, de datum, de locatie van de docent van de opleiding / opleiding verandert, kan de klant zijn inschrijving kosteloos annuleren, dat gaat gepaard met een volledige terugbetaling van elk betaald bedrag maar niet met een verbinding tot compensatie.

8. RECHTEN OP DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Inschrijving voor deelname aan een opleiding / opleiding verstrekt de klant geen recht om de inhoud of het formaat van deze opleiding / opleiding te kopiëren of te verspreiden.

9.EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASBARE WETGEVING

9.1 Elk dispuut met betrekking tot geldigheid, interpretatie of implementatie van verkoopsovereenkomsten of deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van het rechtsgebied van Dendermonde. De exclusieve jurisdictie van deze gerechtshoven worden expliciet erkend en aanvaard door de klant en verkoper.

9.2 In geval van enig dispuut tussen klant en verschaffer zal de Belgische wetgeving van kracht zijn.

10. PRIVACY

De verschaffer gaat akkoord met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Latest Events
Event Search