Tips & tricks voor aankopers: #3 de prestaties van inkoop meten – Highfive!

Tips & tricks voor aankopers: #3 de prestaties van inkoop meten

Ook hoe goed inkoop presteert, kan men meten. 

Key Performance Indicators: een term die je wellicht bekend is. Ook de resultaten van inkoop kan men nagaan aan de hand van KPI’s. De prestaties van inkoop in de spotlight plaatsen, heeft alleen maar voordelen naar de toekomst toe. Je krijgt meer vertrouwen vanuit het management & hoeft niet elke beslissing uitvoerig te beargumenteren.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van KPI’s bij inkoop. Het is de bedoeling dat je gaat vergelijken met resultaten uit het verleden. Wanneer je gaat vergelijken met bedrijven uit de sector, spreekt men van benchmarking. Klinkt interessant? Stay tuned! Benchmarking komt in één van de volgende mails aan bod. 

Algemene KPI’s: 

 • Aantal inkoopmedewerkers op het totale personeelsbestand in kaart brengen
 • Spend per inkoopmedewerker
 • Spend per leverancier
 • Aantal bestelllingen (Per medewerker, per leverancier, per categorie, …)
 • Gemiddeld bedrag van de bestellingen uitrekenen 
 • Doorlooptijd van de bestellingen (time/cost) 
 • Aantal leveranciers
 • Aantal gesprekken en/of bezoeken bij A-leveranciers
 • Percentage van de uitgaven onder de controle van de dienst inkoop

Kosten KPI’s:

 • Gemiddelde aankoopkost per bestelling
 • Kostenvermijding (Offerteprijs – bestelprijs bij die leverancier)
 • Kostenreductie (Betaalde prijs in het verleden – huidige prijs)
 • Inkoop Return On Investment (Kostenreductie + kostenvermijding)/Kosten van inkoop)

Kwaliteit, veiligheid en CSR KPI’s:

 • Percentage terugzendingen berekenen 
 • Kosten van terugzendingen in kaart brengen
 • Kosten van herstel (door eigen medewerkers)
 • Gemiddelde budgetoverschrijdingen van projecten
 • Aantal leveranciers die de “Code of Conduct for Suppliers” ondertekend hebben

Levering KPI’s:

 • Index van doorlooptijden (Per leverancier, per categorie, …)
 • Leverbetrouwbaarheid van leveranciers.
 • Beschikbaarheid: percentage berekenen van bestellingen die onmiddellijk beschikbaar waren bij de leverancier(s)

Medewerkers KPI’s:

 • Aantal inkoopmedewerkers met certificeringen, diploma’s, enz. in kaart brengen
 • Formele klassikale trainingen in-house of bij allerhande instituten voor de inkoopdienst oplijsten 
 • Nadien: opleidingsinvestering per werknemer versus spend per medewerker
 • Lidmaatschap, medezeggenschap in beroepsorganisaties, professionele verenigingen, enz. oplijsten 
 • Verloop aan medewerkers binnen inkoop

Denk je zelf nog aan een voorbeeld? Aarzel niet en stuur gerust suggesties door via mail! 

Latest Events
Event Search