Tips & tricks voor aankopers: #2 de béste leverancier? – Highfive!

Tips & tricks voor aankopers: #2 de béste leverancier?

De beste leverancier, wie is dat eigenlijk? 

Als inkoper ben je je meer dan bewust van het belang van de leverancier. De aankoop staat of valt bij deze cruciale, eerste keuze. Hieronder lees je handige selectiecriteria die het keuzeproces zullen vergemakkelijken. Deze criteria zijn gebaseerd op de 10 c’s van Carter: 

1. Competentie. Ofwel: de mogelijkheid om alle benodigde producten of de complete oplossing te leveren. Soms wordt dit -wegens té voor de hand liggend- toch nog over het hoofd gezien. 

2. Capaciteit. Heeft het bedrijf de middelen om langdurig aan jouw bestellingen te voldoen, rekening houdend met hun toezeggingen aan andere klanten? 

3. Commitment. De leverancier moet gedurende de samenwerkingsperiode aan jou toegewijd zijn. Het is dus belangrijk om na te gaan hoe groot het relatieve volume is van de aankopen in de omzet van de leverancier. Als vuistregel wordt dikwijls vermeld dat de ‘spend’ (van jou als inkoper) minimaal 3% à 5% van de omzet van de leverancier zou moeten bedragen.

4. Controle. Ga na hoeveel controle deze leverancier heeft op zijn beleid, processen, procedures en supply chain. 

5. Cash. Heeft het bedrijf een goede financiële gezondheid? 

6. Cost. Soms is prijs zo belangrijk dat er een algemeen prijsniveau bepaald wordt op basis van een -kleine- korf van standaardproducten in de prijslijst. 

7. Consistentie. Niemand kan de hele tijd perfect zijn.Hoe zorgt deze leverancier ervoor dat ze consequent goederen of diensten van hoge kwaliteit leveren? 

8. Cultuur. Het is belangrijk om de bedrijfscultuur van de leverancier te onderzoeken. Klachten kunnen namelijk op jou (als koper) reflecteren. 

9. Clean. Dit verwijst naar de toewijding van de leverancier met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, etc.). 

10. Communicatie. Vraag na hoe de leverancier van plan is met je in contact te blijven. Zeker in geval van crisis is communicatie cruciaal.

Latest Events
Event Search